Gapmont Running Portal - Performance Graph (based on STRAVA) v: 3.11 beta
Main parameters (Chart scope and performence)
End Date:
Minus days:
Heart Rate (range): Rest HR: Max HR:
Chart selector: TRIMP and TSB
Effectivness
Suffer Score

Aplikacja prezentuje poziomy wytrenowania oraz zmeczenia zawodnika na podstawie aktywnosci zapisanych w STRAVIE.
TRIMP (Training Impulse) - wskaźnik intensywności treningu, liczony na bazie czasu treningu oraz średniego pulsu biegacza podczas treningu. Dodatkowo do kalkulacji TRIMP używa się tętna spoczynkowego i maksymalnego. Innym parametrem intensywności jest TSS (Training Stress Score). Do wyliczenia wytrenowania(CTL) oraz zmęczenia(ATL) może być uzyty zarówno wskaźnik TRIMP jak i TSS.

CTL (Chronic Training Load) tzw. "Wytrenowanie" - jest to długoterminowy efekt treningu, który przedstawia aktualny poziom formy (wytrenowania), poprzez kroczącą średnią ważoną treningu w ostatnim założonym okresie (np. 45 dni).

ATL (Acute Training Load) tzw. "Zmęczenie" - jest to krótkoterminowy efekt treningu, który przedstawia aktualny poziom intensywności treningu w krótkim czasie, poprzez kroczącą średnią ważoną treningu w ostatnim założonym okresie (np. 11 dni).

TSB (Training Stress Balance) – różnica pomiędzy CTL i ATL pokazująca wydajność treningu. TSB o dużej wartości ujemnej, wskazuje na zbyt dużą intensywność treningu w ostatnim okresie, może wskazywać na przetrenowanie. TSB o dużej wartości dodatniej, wskazuje na zbyt mało intensywny trening w ostatnim okresie, powodując pogorszenie formy biegacza.

(Effectivness) – Dwa wskaźniki: OUTPUT-INPUT RATIO (w/g Joe Friel) oraz inne podejście nazywane Efficiency Factor.

(Strava Suffer Score) – Wykres Strava Suffer Score (tylko dla użytkowników PREMIUM) oraz wykres średniego poziomu tętna aktywności.
Aplikacja jest w fazie testowej. Każdy może uzywać jej do woli. Jedynym ograniczeniem jest liczba odptań serwisu STRAVA, która wynosi max 600 w ciągu 15min.
Intergarcja ze STRAVA zaimplementowana na potrzeby budowy wykresów oparta jest tylko na pobieraniu odpowiednich danych aktywności.
Strona uzywa plików cookies - ale tylko na potrzeby statystyczne oraz zapisu wartości defaultowych (parametrów wykresów) aby nie trzeba było ich za każdym razem wpisywać.


Autor: Marcin Matysiak (GAPMONT RUNNING TEAM) email: marcin.matysiak1@gmail.com